Veterinært beredskab

11.06.2013
Veterinært beredskab

 

Fjerkræbranchen indgår aftale med LVK om veterinært beredskab

Ny aftale med LVK er den bedste løsning, så fjerkræbranchen kan beholde sit høje veterinær-faglige niveau, vurderer Fjerkræraadet.

Efter at Videncenter for Landbrug i starten af januar meddelte, at fjerkræklinikken bliver nedlagt, har Fjerkræraadet undersøgt markedet for at finde en samarbejdspartner til løsning af fjerkræbran-chens veterinære beredskab.

- I Fjerkræraadet ønsker vi et veterinært beredskab, så fjerkræbranchens høje veterinære stade kan opretholdes, ligesom Fjerkræraadet løbende ønsker at have et overblik over fjerkræbranchens vete-rinære status og forbruget af antibiotika, siger Fjerkræraadets formand, Martin Hjort Jensen.

I Fjerkræraadets søgen efter en ny samarbejdspartner har det været afgørende at finde en fælles brancheløsning for det veterinære beredskab, og Fjerkræraadet har vurderet, at et samarbejde med LVK er den bedste løsning for at få løst denne opgave.

LVK vil oprette et landsdækkende net af dyrlæger med fjerkræfaglig viden, så fjerkræproducenter, uanset hvor de bor, kan få veterinærfaglig rådgivning på højt niveau.

- Vi ser frem til samarbejdet med LVK, som vi er sikre på vil kunne løfte denne opgave. Vi har lagt vægt på én fælles brancheløsning, for efter vores vurdering er fjerkræbranchen ikke stor nok til flere landsdækkende aktører på det fjerkræveterinære område, siger Martin Hjort Jensen.

Formanden for LVK Peter Hjort Jensen udtaler: -For os i LVK er det en naturlig udvikling, at vi nu går ind i fjerkrærådgivning. Vi udvikler løbende på vore andre forretningsområder indenfor kvæg svin og mink, disse erfaringer kan vi hjælpe os med opbygningen af det nye område. Vi ser frem til at være med til at fastholde og udvikle fjerkrærådgivningen, og ser frem til samarbejdet med fjer-kræbranchen.

 

Yderligere oplysninger:
Martin Hjort Jensen, formand for Fjerkræraadet: 24 26 92 86
Peter Hjort Jensen, formand for LVK: 23 25 08 77Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !