Velkommen til LVK

Udfordringerne er store for dansk landbrug i disse år, hvor blikket er rettet stift mod bundlinjen. Alle, bådelandmænd, dyrlæger og foreninger, må yde deresbedste for at sikre en lys fremtid.
Som formand vil jeg pege på nogle områder, som ligger LVK meget på sinde:

• At lovgivningen tilpasses, så der lægges endnu mere
ansvar for dyresundhed over på den enkelte landmand.

• At der hele tiden er en priskonkurrence, som kommer
landmanden til gode.

• At vores dyrlæger er langt fremme, når det drejer sig
om efter- og videreuddannelse, så vi hele tiden har de
dygtigste dyrlæger.

Det er alt sammen noget, du som husdyrbruger har gavn og glæde af.
Jeg vil også fremhæve, at du som LVK-medlem har stor fordel af det faglige netværk, som vores ca. 45 dygtige dyrlæger har – uanset, hvilke
sundhedsmæssige udfordringer du møder i din hverdag som husdyrproducent. Vores dyrlæger samarbejder nu enten i et kvæg-, svine- eller minkteam, for at blive dygtigere ved at dele den viden, de hver især har
opbygget.
Vi søger samarbejde og dialog med de myndigheder
og organisationer, der sætter rammerne for vores veterinære arbejde.
Vi er langt fra altid enige i de beslutninger, der vedtages, men det er vores overbevisning, at vi som landmandsejet dyrlægepraksis kommer længst
ved at få det bedste ud af de forhold, der bliver os budt.

Derfor arbejder vi blandt andet på en model, der gør det let for den enkelte landmand at opfylde de nye krav til egenkontrol i besætningerne. Vi har løbende investeret i nyt it-værktøj til vores dyrlæger,
som kan håndtere de stadig stigende registreringskrav. På den måde spildes der minimum af tid påadministration, og dyrlægerne kan koncentrere deres indsats, hvor den gør mest gavn – ude i staldene.

Alle de tiltag, vi sætter i søen, har overskriften SUND FORNUFT. Ser man tilbage på det arbejde, vi har udført
siden starten i 1970’erne, har SUND FORNUFT været et gennemgående træk. LVK er ejet og ledet af landmænd,
og derfor har fokus altid været på bedrifternes bundlinje – det vil den også være i fremtiden

Formand
Peter Hjort Jensen


 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !