Akut udbrud af Ap (lungesyge) i nystartet SPF plus myk-poltebesætning

12.10.2006
Akut udbrud af Ap (lungesyge) i nystartet SPF plus myk-poltebesætning

En torsdag aften i juni måned 2006 blev jeg kontaktet af en klient, som har en nystartet polte­be­sætning på 500 stk. Han oplyste, at ca. 300 polte havde høj feber og meget nedsat ædelyst. Videre oplyste han mig om, at der var død 1 polt og at hans vurdering var, at polten var død af lungesyge. Besætningens status var Blå SPF+Myc.

På baggrund af hans observationer og efterfølgende fremsendelse, samme af­ten, af digitale billeder, som viste tegn på infektion med Ap (lungesyge), aftale vi, at en af mine kol­legaer næste morgen aflagde besætningen et akut besøg.

Min kollega medtog organer med henblik på dyrkning og resistensbestemmelse i Kjellerup, da han havde mistanke om Ap-infektion. Samtidig ordinerede han Penovet (penicillinprokain), som injektionspro­dukt.

Samme aften kontaktede min klient mig og oplyste, at der yderligere var 2 døde polte, og at den iværksatte Penovet behandling tilsyneladende ingen synderlig effekt havde, idet poltene stadig var kraftig nedstemt med høj feber.

Næste morgen (lørdag) besøgte jeg besætningen, og konstaterede ved selvsyn, at den iværk­satte Penovet behandling ingen effekt havde. Der var mange syge dyr, og flere døde polte, 1 polt blev obduceret -  akut Ap infektion. Jeg beslut­tede derfor, at iværksætte en be­handling med Baytril 10% injektionsmid­del, 1 ml. pr. 20 kg. dyr. Behandlingen blev udført på samtlige 500 polte samme dag af un­dertegnede. Jeg brugte Baytril pga. den alvorlige situation, og fordi jeg tidligere har haft en særdeles god effekt af Baytril i sådanne situationer. Baytril må kun indgives af dyrlægen, og kun når andre præparater ikke fungerer. Det er yderligere et krav at der omgående skal sendes materiale til resistensundersøgelse, så der kan skiftes til et andet præparat hvis dette er muligt. Den lokale fødevareregion skal underrettes om anvendelse af Baytril, dette blev gjort om mandagen.

Om mandagen aflagde jeg atter besætningen et be­søg. Her kon­staterede jeg, at den igang­satte behandling med Baytril havde rettet op på be­sætningen. Pol­tene var ophørt med at puste og ædelysten var på vej tilbage. Igen blev der foretaget behandling med Baytril 10% injekti­onsmiddel, 1 ml. pr. 20 kg. dyr. Behandlingen blev udført på samt­lige polte i besætningen.

Laboratoriesvar fra Dansk Svineproduktions Laboratorium i Kjellerup viste senere, at der var tale om Ap6-lungesyge i besætningen, og at denne var følsom for Tetracyclin.   

Efterfølgende er alle dyr behandlet med Doxyclin (et tetracyklinpræparat) i vand i 14 dage. Be­handlingen var samtidig også et forsøg på at sanere for Mycoplasmalungesyge og Ap6. Senere besætnings­besøg har vist, at der nu er ro i besætningen med hensyn til Ap6, og at det går rigtig godt med poltene.

Denne case viser, at det er vigtigt, at der i de enkelte besætninger er gode ruti­ner og opsyn. Man skal være opmærksom på, om grisene viser ændret adfærd, som der straks skal tages hånd om, både af hensyn til god dyrevelfærd, stor arbejdsglæde og økonomi. Ved hurtig indgriben blev udbruddet af Ap bekæmpet, og besætningen blev saneret for Ap, så velfærden blev forbedret, og medicinforbruget reduceret fremadrettet.Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !