Byretten: Grise måtte ikke aflives uden ejerens kendskab

17.01.2020
Byretten: Grise måtte ikke aflives uden ejerens kendskab
Sønderjyde vinder sag mod Fødevarestyrelsen om aflivning af 24 grise. Sagen er ifølge advokat interessant for alle, der mødes af styrelsens kontrollanter – herunder både landmænd og fødevarevirksomheder.
RETSSAG

Byretten har underkendt Fødevarestyrelsens aflivning af 24 grise på ejendomme i det sønderjyske i begyndelsen af 2018.
Styrelsen indfandt sig ifølge sagsakterne i staldene uanmeldt og gennemførte kontrol og aflivning i staldene uden, at besætningsejeren var tilstede, endsige informeret.
- Det gjorde udslaget, lyder det fra advokatfirmaet Sønderby Legal, som har bistået besætningsejeren under hele forløbet også før retssagen.
Under sagen afgav to svinefagdyrlæger hos LVK forklaring om, at man ikke er enige i Styrelsens faglige vurdering.
- Sagen her viser, at et ordentligt, juridisk forsvar forudsætter, at man som besætningsejer, der oplever et tvangsindgreb fra myndighederne, straks kontakter sin advokat og en dygtig dyrlæge, der kan udfordre styrelsens faglige beslutning, pointerer advokat med speciale i EU-ret Hans Sønderby Christensen, Sønderby Legal.

Grisene kunne være kommet sig
Dagen efter Fødevarestyrelsens kontrolbesøg i sagen fra Sønderjylland blev de aflivede slagtesvin obduceret af to LVK-dyrlæger, og der blev udarbejdet en udførlig obduktionsrapport med billedmateriale.
Heraf fremgår det blandt andet, at grisene havde halebid eller navlebrok, og at en enkelt gris var utrivelig.
Dyrlægernes overordnede vurdering var, at alle grise bortset fra én utrivelig kunne være kommet sig. Dyrene skulle efter LVK-dyrlægernes vurdering have været flyttet til sygestier og have været behandlet – og altså ikke aflivet. Der var sygestier på begge ejendomme.

Interessant for hele fødevarebranchen
- Sagen er ikke blot interessant for husdyrejere. Den er interessant for alle fødevareproducenter og virksomheder, der for nogle vedkommende oplever en stigende nidkærhed i kontrollerne. For den viser, at det er værd at stille spørgsmål ved styrelsens faglige vurderinger, pointerer Hans Sønderby Christensen, der fortsætter:...

Bragt i EffektivtLandbrug, januar 2020, af Jacob Lund-Larsen

>> KLIK HER for at læse hele artiklen << 

 

Forfattere

Gorm Nybroe Gorm Nybroe
Svinefagdyrlæge

Toftegårdsvej 6, 7000 Fredericia
M: 21715271
E: gn@lvk.dk
Kristen Vandel Jensen Kristen Vandel Jensen
Svinefagdyrlæge

Brovej 1, 6270 Tønder
M: 28936066
E: kvj@lvk.dk
 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !