Case Story


” Om at blive skuffet til den gode side”, eller hvordan erfarne folk også kan tage fejl.

Besætning : Under udvidelse fra 600  til 1200 søer med salg ved 30 kg med samtidig overgang til two- site produktion.
Sundhedsstatus SPF + Ap12.
Samtidig med udvidelsen af site- 1 bygges site- 2 på naboejendom.

Besætning 1-03-07 : 600 søer på site-1
750 indkøbte polte samt 3000 fravænningsgrise på site-2.

5-03-07 : Betinget SPF-status indføres på site-2 pga hoste.

16-03-07 : Obduktion af 2 fravænningsgrise med typiske mycoplasmaforandringer i lungerne.
Kontakt til DS- laboratorium og tidligere SPF dyrlæge, der begge mener jeg ikke kan tage fejl.

17-03-07 : De 750 polte overføres til site- 1, da vi beslutter at køre videre med mycoplasma
pga det store driftstab ved at slagte disse polte.
Ejer og jeg har tidligere drøftet håndteringen af en evt. reinfektion med mycoplasma, så holdningen er klar.

20-03-07 : Blodprøver negative for mycoplasma og Ap.
Mycoplasma kræver imidlertid 4 uger fra indførelse af betinget status.

16-04-07 : Blodprøver negative for mycoplasma.

24-04-07 : Betinget status ophæves.

11-06-07 : Hoste forsvundet på begge ejendomme.
Der høres lidt snøften ved små fravænningsgrise.
Laboratorieprøver dog negative for nysesyge.
Aftagerbesætning negativ for mycoplasma ved blodprøver.
Forklaring : Anden mycoplasma end den almindelige lungesyge f. eks. Mycoplasma Hyorhinis som tillades i SPF systemet.
Resultat
: Alle er glade og situationen er fra alle sider håndteret fagligt korrekt.


 

Forfattere

 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !