COCCIDIOSE – en ”glemt” sygdom ?

23.02.2007
COCCIDIOSE – en ”glemt” sygdom ?

Coccidiose ved pattegrise var et alvorligt og udbredt sygdomsproblem i ´80´erne og først i ´90´erne.
Grisene fik gullig og cremet diarré, som typisk begyndte ved ca. 1 uges alderen og kunne fortsætte mere eller mindre i hele dieperioden.
Forebyggelsen var vanskelig, fordi smitstoffet er meget modstandsdygtigt overfor stort set alle desinfektionsmidler og fordi behandling med antibiotica – oftest sulfa/trimethoprim-præparater – ikke havde en tilfredsstillende effekt.
I 1994 blev produktet Baycox introduceret i Danmark. Men det kunne kun fås på dispensation efter gennemførelse af en laboratoriemæssig undersøgelse, der dokumenterede, at coccidier var til stede.
I år 2000 blev Baycox registreret og kunne herefter fås på normal vis. Efterfølgende er præparatet blevet – og bliver fortsat - anvendt i en stor del af danske sobesætninger.
Virkningen af dette produkt er særdeles god. I mange besætninger gav det et stort løft til produktionen. Og det gjorde det lettere at passe farestald, fordi et vedvarende diarréproblem med ét blev elimineret. Mange steder oplevede man, at folk talte om ”tiden før Baycox”. Kun meget få gange i min tid som svinedyrlæge har jeg oplevet et præparat, der i dén grad kunne ”gøre en forskel”, som det hedder på nydansk.
For at have den ønskede virkning, skal Baycox gives, når grisene er 4 dage gamle. Dosis er 0,4 ml pr. kg gris eller ca. 0,7 ml pr. gris.
Indenfor det seneste år har jeg imidlertid oplevet, at der i enkelte besætninger er kommet coccidiose-lignende diarré på trods af anvendelse af Baycox. Diagnosen er bekræftet ved laboratorie-undersøgelse. Årsagen til den manglende effekt har ikke været, at der er opstået resistens, men at man har ”gradbøjet” behandlingsplanen. Af rationaliseringsmæssige årsager er man f.eks. gået over til kun at give Baycox 1 gang om ugen på en fast ugedag. Men det holder ikke i længden. I løbet af nogle måneder kan coccidie-smittepresset langsomt genopbygges og pludselig kommer der et egentlig udbrud af coccidiose.
Nogle har forsøgt med alternative doseringer ved at iblande vand for ad dén vej at opnå en besparelse. Baycox koster ca. kr. 1,80 pr. behandling, så det bliver til mange penge på et år.
Man kan også opleve, at forbruget i en besætning pludselig falder, fordi man ikke har været opmærksom på, at pumpen ikke længere
doserer den korrekte dosis. Baycox-pumperne er nemlig ikke særlig holdbare og skal skiftes med jævne mellemrum. Det er let at kontrollere, om pumpen giver 0,7 ml ved at dosere f.eks. 10 pump ned i en 10 ml éngangssprøjte.
Men mit råd skal være: Gå ikke på kompromis med hverken dosering eller behandlingstidspunkt. Før eller siden risikerer man at coccidie-smittepresset bliver genetableret med deraf følgende risiko for udbrud af coccidiose i farestalden.Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !