De gode resultater

06.08.2012
De gode resultater


Normalt er det ikke sygdom eller staldsystem, der afholder en besætning fra at opnå de gode resultater. Kig indad og se på de rutiner der udføres – og få dermed en bedre stabilitet i udførelsen og opnå bedre resultater.
 

De gode resultater.
Som dyrlæge har jeg flere gange oplevet, at det ikke er en besætnings sundheds-status eller staldbygninger, der er afgørende for de opnåede resultater. Selvfølgelig påvirkes resultaterne af akut sygdom eller systemer, der svigter. Men dette er ikke hverdag. Normalt vil de rutiner, der ligger i den enkelte besætning være med til at styre uden om problemer. Det produktionsniveau man ender på, afspejler i høj grad de ansattes tilgang til opgaverne.

Indstilling til opgaverne.
De gode resultater kræver, at man bruger tid i stalden, og at man får startet rigtigt. Alle kender til de dage, hvor tingene driller, og man får startet dagen med at løbe i ring og slukke ”ildebrand”. ”Branden” bliver slukket, og tilbage står man med en følelse af, at ”det gik jo nok”. Pas på at man sådanne dage ender med at udføre rutinerne i dobbelt hast. Dette kan selvfølgelig være nødvendigt, men det kan også resultere i, at man overser eller ikke når at rette den / de fejl, der fører til den næste ”brandaktion”. Særligt hvis man ikke har fuld forståelse for, hvorfor rutinerne er, som de er, og hvorfor det er vigtigt, at de udføres ens fra gang til gang.

For at slutte ringen vil jeg understrege, at det ofte er de samme mennesker, der ender med at ”skulle slukke ildebrand”, - fordi man kommer bagud, og fordi man får en rutine, hvor man kommer for hurtigt over tingene, og derved havner i en dårlig spiral.

Motivation.
For at få arbejdspladsen ind i en god spiral er det vigtigt, at man som leder har fokus på formidling, så den enkelte medarbejder forstår vigtigheden af det arbejde, der udføres.

Stort set alle motiveres af opmærksomhed og ros for gode resultater. Derfor er det vigtigt, at alle medarbejdere sikres sådanne oplevelser. Dette gøres i høj grad ved at få arbejdet tilrettelagt effektivt. Den effektive arbejdsplan giver den enkelte medarbejder en klar melding om hans / hendes ansvarsområder, ligesom den er med til at give en rettesnor for tidsforbrug på de anviste opgaver.

Yderligere kan arbejdsplanen give den nye medarbejder en sikkerhed i, hvem der kan spørges til råds ved problemer enten vedrørende udførsel af rutiner eller i forbindelse med tidsmangel.

Jeg har tit oplevet, at selv medarbejdere, der har været flere måneder på en plads ikke helt har fundet ud af, hvem der gør hvad, og hvad der er deres egentlige ansvar. Dette er en stor fejl, idet medarbejderen ikke får mulighed for at tænke frem i tilrettelæggelsen af egne opgaver, og derved ender med hele tiden passivt at få tildelt opgaver.

Dette virker demotiverende for medarbejderen, og er samtidig med til at fastholde driftlederen i opgaven med at uddelegere daglige opgaver, overvåge tidsplan og slukke ”ildebrand”. I stedet kunne tiden og energien være brugt på det store overblik, samt coaching af den enkelte medarbejder, så rutinerne forbliver skarpe.

Fig.1. Sammenhæng der motiverer.


Glem ikke at jo bedre overblik der er over den enkeltes indsats jo bedre overblik får også arbejdslederen i forhold til langsigtet planlægning. Og det er jo denne langsigtede planlægning, der skal sikre den overordnede stabilitet på arbejdspladsen og derved give medarbejderen ro til de daglige rutiner.

Det er vigtigt, at der på arbejdspladsen er en kultur, der sikrer, at ”opgaver, ikke bare skal klares”, men at de udføres effektivt med forståelse for sammenhæng.
Det ses ofte, at alle ved, hvordan en opgave burde udføres, men når rutinerne bliver gået efter, er det ikke nødvendigvis den måde opgaven løses på i den travle hverdag.

Der vil til stadighed være brug for coaching af medarbejderne – ikke kun de nye, men også de medarbejdere, der har været ansat i længere tid har behov for coaching i forhold til rutiner og for at fastholde deres motivation.

Kaffemøder.
Som noget af det vigtigste - når jeg indgår i rådgivning omkring den daglige ledelse i en besætning - er den struktur der ligger omkring kommunikationen mellem medarbejdere og daglig leder i den enkelte besætning.

Jeg kan se, at de steder hvor man fokuserer på overlevering, er det med til at holde fokus, sikre sammenhold og give driftleder et overblik over hvor der er hjælp / vejlednings-behov.

De vigtige punkter her er blandt andet weekend-overlevering såvel fredag til weekend vagt, som den anden vej rundt mandag morgen fra weekendvagt til faste folk på opgaverne, samt et ugentligt kaffemøde med en kort gennemgang af den enkelte medarbejders vurdering af eget ansvars område.

Det ugentlige kaffemøde kan med fordel suppleres med en gennemgang af ”mål-tal” på tavle i forhold til de enkelte medarbejderes ansvarsområder.
En fastholdelse af det formelle i disse møder / overleveringer sikrer, at man kommer hele vejen rundt inden for en fornuftig tidshorisont, dvs. inden for kaffepausen.


Billede1. Fast struktur for kommunikation er vigtig.


Fokus på ledelse
Der tales i dag meget om ledelse i besætningerne i forhold til at få løftet opgaverne.

Artiklen er en i en række, der sætter fokus på den daglige ledelse i besætningerne, for derved at give inspiration og åbne op for nye vinkler på aktuelle problemstillinger.

Med mottoet ”Stil krav til dig selv og dine rådgivere – struktureret tilgang til produktions-rådgivning betaler sig” sætter LVK fokus på ledelse og ansatte.
Følg med her på hjemmesiden.

 


 

Forfattere

 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !