E-vitaminer - oktober 2005

10.04.2006
E-vitaminer - oktober 2005

Forhistorie
I en 150 køers SDM besætning, senge/spalte stald m/skrabeanlæg og fælles kælvningsboks med dybstrøelse til op til 10 køer blev der i oktober 2005 udtaget blodprøver til analyse for E-vitamin indhold. Fodringen i besætningen består af 6 FE roer, 4 FE kraftfoder (Ragna RKM), 4½ FE rapskager, 4 FE græsensilage (kløver) og 3½ FE majsensilage (snittet majs) tilsat Bergafedt 0,2 FE og salt og mineralblanding. Det hele udfodres pr ko én gang daglig. Goldkøerne går sammen med malkekøerne og får samme foder indtil omkring 10 dage før forventet kælvning, hvor de bliver overflyttet til kælvningsboksen og sættes ned i kraftfoderration til 1-2 FE daglig frem til kælvning.

Årsagen til, at vi ønskede at undersøge køernes E-vitamin status var:

  • Goldkøer har ikke godt af at få produktionsfoder helt op til 14 dage før kælvning
  • Stor fælles kælvningsboks forventes at virke stressende på højdrægtige dyr og især kælvende dyr
  • Der var i startlaktationen uforholdsmæssig mange køer med sygdomstilfælde, både børbetændelser, stofskiftelidelser og yverbetændelser
  • E-vitamin har stor betydning for immunsystemets funktionalitet (KvægInfo nr. 1266, 16/12-2003, Søren Krogh Jensen)

    Resultater
    Analyseresultater af blodprøver modtaget d. 6/10-05

ID

Kælvningsdato

Alfa-tocopherol,ug/ml plasma

 -2609

30/9-

1,7

-2605

5/10-05

0,5

-2201

23/9-05

1,8

-2255

27/9-05

2,2

-2269

15/9-05

1,4

-0912

19/6-05

3,5

-2272

8/6-05

5,9

-2240

31/5-05

5,2

-2444

26/5-05

4,5

-2293

5/6-05

3,6

Tabel nr.1

I tabel 1 til venstre ses analyseresultaterne fra blodprøver af i alt 10 SDM køer. Prøverne er dels udtaget fra 5 køer 1-14 dage efter kælvning (resultatet er markeret) og dels fra 5 køer ca. 4 mdr. efter kælvning. Analysen er udført af Forskningscenter Foulum, Søren Krogh Jensen
Normalt regnes det med, at koncentrationen i blodet af E-vitamin hos nykælvede køer skal være omkring 4 mikrogram pr. liter (KvægInfo nr.1266 16/2-03, S.K.Jensen). Det ses i den nedenstående opgørelse (figur nr.2), at nykælvernes E-vitamin i blodet kun er på ca. 2 mikrogram pr. liter, mens værdien hos køer i midtlaktation er på ca. 4,5 mikrogram pr. liter – altså godt og vel det dobbelte.

E-vitamin i plasma hos 5 nykælvere:
·    1,52+0,63 ug/ml plasma

E-vitamin i plasma hos 5 lakterende (ca. 4 mdr ek):
·    4,54+1,03 ug/ml plasma

Goldkøerne går sammen med malkekøerne indtil 14-10 dage før forv. Kælvning!

Figur nr. 2
Konklusion
Det fremstår tydeligt, at nykælvernes E-vitamin status er dårlig i denne besætning.
Det er planlagt, at goldkøerne skal have eget staldsystem, hvor det er nemt at fodre disse særskilt. Ligeledes er der indtil da igangsat en ekstra tildeling af naturligt E-vitamin til alle goldkøerne (og dermed også malkekøerne) de sidste 3 uger før forventet kælvning i mængden 3 g naturligt E-vitamin pr ko pr dag.Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !