Et spørgsmål om livrem og seler

22.03.2019
Et spørgsmål om livrem og seler

Sanering: Jo flere tiltag man sætter i værk, jo større sandsynlighed er der for at slippe af med prrs. Det er forholdene i den enkelte besætning, der afgør, hvor mange tiltag man sætter i værk.

I nogle besætninger dør prrs ud af sig selv, men da de fleste er interesseret i at komme af med sygdommen så hurtigt og med så få tab som muligt, opererer besætningsdyrlæger med en stribe saneringstiltag, der dels kan afkorte tiden prrs er i besætiningen, dels øge sandsynligheden for at slippe af med sygdommen.
Vaccination og management er de to vigtigste områder, at sætte ind på. En gruppe LVK-svinedyrlæger diskuterede prrs-saneringer på et møde for nylig.

Nysmitte
I en nysmittet besætning anbefaler de som hovedregel blitzvaccination af alle avlsdyr to gange med en måneds mellemrum.
»Vaccination dæmper både smitteudskillelsen og sygdomssymptomerne«, sagde Lars Haahr Andersen, LVK.
Han og kollegerne ville i hver enkelt tilfælde overveje om vaccination af smågrise på samme site skulle med i saneringsplanen.
»Det øger naturligvis sandsynligheden for success, men hvis smågrisestaldene er sektionerede, er vaccination ikke altid nødvendig«, lød det fra dyrlægerne.
Derimod var de særligt opmærksomme på, at unge polte skulle være dækket af vaccination.

Management
Vaccination kan ikke stå alene. Den skal altid gå...

Bragt i Magasinet Svin, marts 2019, af Morten Thomsen

>> KLIK HER for at læse 1. del af artiklen
>> KLIK HER for at læse 2. del af artiklenTilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !