Et supplement eller alternativ til antibiotikabehandling efter fravænning


Karakteristika og brugsvejledning
Eggstend 88 er et tilskudsfoder til smågrise. Pulveret består af hele tørrede hønseæg med et højt proteinindhold. En væsentlig del af proteinet er antistoffer, som nedbrydes i tarmen. Eggstend er derfor særligt velegnet til grise, som får fordøjelsesforstyrrelser og nedsat tilvækst ved fravænning og ved foderskift. Pulveret iblandes foderet med 2-4 kg per ton foder i farestalden og de første 2 uger efter fravænning.

Virkningsmekanisme og udenlandske undersøgelser
Enterotoxigene E. coli (ETEC) som udtrykker K-88 fimbrier er en betydelig årsag til diarré og dødelighed blandt pattegrise og nyfravænnede grise. Det er estimeret at ETEC er ansvarlig for ca. 50 % af dødeligheden blandt smågrise. Aviære (fjerkræ) antistoffer udviklet mod ETEC fimbriale antigener til oral administration har i udenlandske undersøgelser vist både forebyggende og helbredende egenskaber mod nævnte coliinfektioner. De aviære antistoffer reducerer aktiviteten af mikroorganismer i tarmen, hvilket øger foderoptagelsen i tarmen og hæmmer den ødelæggende påvirkning af bakteriel vækst. I udenlandske studier er der blevet påvist følgende (jf. figurer):

1.       En øget daglig tilvækst på 10,5-31,5 %. 

2.       En øget daglig foderoptagelse på 15-20 %.
 

3.       En reduceret dødelighed fra 10-15 % til 0.

Sikkerhed
D
er er ikke observeret nogen form for bivirkninger i de udførte undersøgelser med ovennævnte doseringer.
Cases og erfaringer fra LVK besætninger
Case 1:


Der havde gennem en længere periode været diarré i farestalden samt sporadisk forekommende diarré i klimastalden. Grisene blev hurtigt meget uens efter fravænning og dødeligheden svingede mellem 3-5 %. Vi startede op med 4 kg Eggstend per ton foder i juni de første 14 dage efter fravænning og dødeligheden faldt fra 4 % til 2 %. Forsøgsvis reducerede vi doseringen til 2 kg Eggstend per ton foder i august for til sidst at ophøre, og dødeligheden begyndte tydeligvis

Konklusion:
I denne case tyder det på, at Eggstend har en positiv effekt på dødeligheden i fravænningsstalden med en dosering på 4 kg per ton foder.

Case 2:
Det havde gennem længere tid været nødvendigt at behandle konsekvent med Aureosup i fravænningsperioden for at undgå diarré. Når behandlingen var afsluttet startede problemerne igen og grisene blev uens. Vi startede op med 4 kg Eggstend per ton foder i farestalden samt de første 10 dage efter fravænning. Grisene blev tydeligvis mere ensartede og der behandles ikke længere med Aureosup i fravænningsperioden.

Konklusion:
I denne case tyder det på, at Eggstend virker forebyggende mod colidiarré og grisenes tilvækst forbedres. I dette tilfælde var det således muligt at erstatte antibiotikabehandlingen efter fravænning. 


 

Forfattere

Annette Bundgaard Bech Annette Bundgaard Bech
Svinedyrlæge

Tinghøjgade 165, 9493 Saltum
M: 21715287
E: ab@lvk.dk
 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !