Et vigtigt valg

10.10.2011
Et vigtigt valg

I en alt for lang periode har det været svært at tjene penge som svineproducent i Danmark og der focuseres derfor konstant på omkostningerne i den daglige drift. Samtidigt omklamres erhvervet med et stadig stigende antal restriktioner der gør det nødvendigt at overveje de valg der gøres mange gange dagligt.


Foder og fodring af fravænnede grise er der både sagt og skrevet meget om både hvad angår udfodringsmetoder og valg af blandinger. Når økonomien er presset og farestaldens daglige drift ’kvantificeres’  fravænnes der grise med en lavere vægt, men med et større krav til både nærmiljø og et lødigt foder. Langt de fleste fravænningsstalde er af 2-klimatypen som ikke egner sig til fravænning af grise under 5-6 kilo – sådanne små grise kræver en ’rigtig’ klimastald for at kunne fungere som de skal og ikke bruge unødig energi på at holde kropsfunktionen i gang.


For alle fravænnede grise, både store og små, er det afgørende at foderoptagelsen kommer i gang straks efter fravænning og at råvarerne i foderet kan fordøjes med de ’værktøjer’ som grisene har til rådighed. Både danske og udenlandske undersøgelse viser tydeligt at starten efter fravænning kan betyde op til 2 kilo mertilvækst de første 3 uger efter indsættelse i klimastald.
Men hvis vi sammenligner danske undersøgelser med udenlandske når de gælder prisen på foderet, så mener vi danskere at der er en fordel ved at anvende et billigt start foder og i det hele taget focusere på billigere blandinger i hele fravænningsperioden.  Hvorimod tyske og hollandske forsøg viser det modsatte. Hér sættes der focus på at opnå en så høj tilvækst som muligt efter fravænning for at optimere tilvæksten frem til slagtning.


Det er min erfaring, at hvis vi vænner pattegrisene til at optage et lødigt foder regelmæssigt i farestalden, så vil fravænningsvægten stige. Regelmæssig fodring af pattegrise betyder flere gange dagligt tilbud af stigende mængder af et velsmagende og letfordøjeligt foder og hvor grise æder op i løbet af 20-30 min efter hver udfodring og reducerer dermed foderspild. Rene trug og adgang til friskt vand er en selvfølge.
 

Efter fravænning fortsætter grise på det gode foder indtil de har ædt ca. 1 kilo hvorefter der kan skiftes til mere gængse blandinger med behørigt hensyn til vægt og alder.
 

Hvordan udfodringen af nyfravænnede grise skal foregå kan altid diskuteres. Enten som appetitfodring eller som restriktiv fodring, dvs i afmålte portioner 4-6 gange dagligt med en ædeplads  pr. gris. Ved restriktiv fodring er det muligt at øge den daglige foderoptagelse markant i forhold til appetitfodring.
Brug af restriktiv vådfodring (opblødt foder) kan forbedre foderoptagelsen med op til 50%, men må kun anvendes i få dage med mindre grisene skal på vådfoder senere.
 

Gennemføres en rigtig foderstrategi i farestalden med top-kvalitetsblandinger og sikres grisene en høj foderoptagelse efter fravænning vil det betyde færre diarréproblemer både efter fravænning, men også senere på vej mod 30 kilo.
    

 

 Artiklen er bragt i Svineexpressen


 

Forfattere

 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !