Fokus på flokbehandling af smågrise

07.05.2019
Fokus på flokbehandling af smågrise

Fokus på flokbehandling af smågrise

Fødevarestyrelsen besøger i perioden 1. maj til 31. oktober 2019 200 svinebesætninger med smågriseproduktion og ca. 50 tilknyttede besætningsdyrlæger. Kontrolbesøgene skal se på, om landmændene følger dyrlægens anvisninger, registrerer anvendelsen, samt opbevarer, opblander og tildeler lægemidler til flokbehandling, korrekt. Der ses på, om...

Har du styr på vandtrykket til sommer
SEGES har vis at det gennemsnitlige vandforbrug for søer i diegivningsperioden lå på hhv. 27,7 liter/dag/so (inkl. drikkevand og vand til vådfoder) i en vådfoderbesætning og 26,6 liter/ dag/so i tørfoderbesætningen. I begge besætninger blev der set en forøgelse af det gennemsnitlige vandforbrug hos søerne i...

Husk hygiejnen
LVK svinedyrlægerne oplever at flere medlemmer giver tilbagemeldinger om stigning i antallet af skæreknuder efter implementering af lokalbedøvelse samt ekstra blødning efter kastration. Som gennemgået ved lokalbedøvelseskurset skal hygiejnen...


Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !