Fokus på overbrusning

01.07.2019
Fokus på overbrusning

Fokus på overbrusning
LVK Svinedyrlægerne har nu i flere besætninger oplevet, at Fødevarestyrelsen ikke godtager vandslanger eller lignende anordning som overbrusning. Da kravet om overbrusning blev indført, var der ikke anført specifikke krav til overbrusningen, og derfor var yderligere specifikation ventet. LVK Svinedyrlægerne anbefaler, at medlemmerne afventer indtil Fødevarestyrelsen komme med mere konkrete krav.

Få tjekket alarmer og nødventilation
Igen i år har LVK svinedyrlægerne oplevet, at der er manglende kontrol af ventilationsalarmer samt nødventilation. Sådanne fejl kan få alvorlige konsekvenser for både grise og landmanden, og kan kun undgås ved systematisk kontrol. Desuden vil eventuelle tab ikke kunne erstattes, uden der kan forevises at systemerne har fungeret optimalt. Det anbefales derfor at læse sin forsikringspolice igennem, for at sikre sig, at man opfylder de krav som forsikringen stiller.

Nyt kombineret coccidiose og jern produkt
På næsten samme tidspunkt er Bayer og Ceva kommet på markedet med en kombi-injektion mod jernmangel og coccidiose hos pattegrise. Det betyder at man nu med en injektion kan sikre sine pattegrise mod blodmangel og coccidiose. Aktivstofferne er de samme som kendt fra den nuværende orale behandling mod...

LVK Svinedyrlægerne ønsker alle medlemmerne en god og udbytterig høst

 KLIK HERUNDER og læs hele nyhedsbrevet
- Nyhedsbrev fra Svinedyrlægerne NORD
- Nyhedsbrev fra Svinedyrlægerne SYD
- Nyhedsbrev fra Svinedyrlægerne ØST

 Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !