God yversundhed - hvorfor og hvordan


Gammel vin på nye flasker?


Mange mælkeproducenter tænker sikkert, nu igen!– Det har vi hørt så tit, hvorfor skal vi nu høre om det igen?
Jo, fordi emnet stadigvæk er meget aktuelt, også i dag!
Forbrugerne efterspørger kvalitetsvarer, producenter vil gerne undgå kvalitetsfradrag, ønske om lavere celletal, færre yverbetændelser/behandlinger, bedre DB og mindre tidsforbrug - tid er nemlig penge. Eksempelvis kan nævnes at yverbetændelse/celletal kan koste flere tusind kroner (Direkte og indirekte udgifter). Det er værd at tænke på!


Årsagsfaktorer:
Yversundhed afhænger af flere faktorer, blandt andet staldhygiejne, malkerutiner, fodring, kofaktorer, stressfaktorer o.a. Her vil jeg dog fremhæve malkerutiner!

Staldhygiejne:
Rutinerne automatiseres mere og mere (skraberanlæg, skraberrobot, osv.), men der er stadigvæk manuelt arbejde – Tid er som sagt penge, så arbejdsrationalisering er vejen frem!
Der foregår løbende udvikling/forskning på området, så det kan være svært at følge med i alle de nye opfindelser!

Malkerutiner:
Her tænker jeg på forberedelse, selve malkningen og pattedypning-/spray.
Vi ved alle hvor vigtige de enkelte delprocedurer er, men igen er tidspresset i dag voldsomt. Flere køer på mindre tid. Tiden er den begrænsende faktor - dette resulterer ofte i at der bevidst/ubevidst slækkes på nogle af rutinerne, herved påvirkes yversundheden negativt!
Forberedelsen er især vigtig for at forebygge de miljømæssige yverbetændelser(coli, streptokokker o.a), mens malkning og pattedypning er vigtig for forebyggelse af især staf.aureus (smitsomme bakterier).

Pattedypning:
Hvad bruger man og hvorfor? Det er en ren jungle at finde rundt i de forskellige produkter fra forskellige firmaer.
En tommelfingerregel er, at kvalitet og pris hænger tæt sammen! Alle firmaer lover guld og grønne skove, deres produkt er det bedste og kan løse alle problemer. Og nå ja, den første dunk får man desuden gratis! Så mange fristes til at prøve det nye superprodukt, som desværre ofte ikke holder hvad man lovede!
Det er individuelt fra besætning til besætning hvad der fungerer bedst. Men hvis man har et produkt, som virker, bør man nødigt skifte produkt!

Forskning/udvikling:
Der sker løbende forskning og videreudvikling på yversundhedsområdet! Senest har der været fokus på Biosens, som har udviklet et system som på grundlag af løbende mælketests blandt andet kan afsløre en begyndende yverbetændelse ca.2-3 dage før den bliver klinisk!
Det sidste nye er ADF. Et nyt system som LVK snart lancerer i Danmark.
Systemet er automatisk pattedypning og vask/desinfektion af malkesæt efter hver ko i en arbejdsgang integreret i selve malkesættet. Dette skulle sikre ensartethed og give arbejdsbesparelse!
Installeres systemet i malkesættet, hvor kombinationen af et jodholdigt pattedyp, luft og vand sikrer effektiv/ensartet pattedypning samt desinfektion af malkesættet mellem hver ko uden at der bliver rester tilbage i malkesættet. (Især vigtigt ved forebyggelse af staf. Aureus smitte!)
Yversundheden er vigtig for celletal, antal yverbetændelser og hermed også for økonomi og arbejdsbyrde!

Økonomisk drejer det sig om direkte udgifter: Kvalitetsfradrag på mælk, udgifter til yverbehandlinger, men også indirekte udgifter såsom lavere mælkeydelse optil 15 %, forhøjet celletal, øget risiko for udsætning, kvoteopfyldelse, men også ekstra arbejdsindsats, som ofte ikke regnes med i regnestykket!


 

Forfattere

Grethe Post Hansen Grethe Post Hansen
Kvægdyrlæge

Østergade 32, 6520 Toflund
M: 21715275
E: gph@lvk.dk
 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !