Guide til kontrol med luftvejslidelser ved svin i Danmark.


Luftvejslidelser ved svin kan være en yderst vanskelig sag at arbejde med for såvel landmanden som dyrlægen. Ofte kan det synes, at der blot hældes antibiotica i et hul i jorden.

Denne artikel er et forsøg på at forenkle problemstillinger, der ofte kan synes komplicerede.Artiklens synspunkter er kun forfatterens egne og bygger stort set på egne erfaringer og samtaler med engagerede rådgivende dyrlæger.
Artiklen beskæftiger sig ikke med miljøet omkring grisene, som f.eks. belægning, ventilation m.v.
Afslutningsvis findes udvalgte cases, der kan tjene som inspiration.

Konklusion:
få først styr på virusinfektionerne. Kontroller dernæst mycoplasma og se efterfølgende på hvad der er tilbage af problemer som f.eks. Ondartet lungesyge type 2.

ORDBOG:
MYC : Aalmindelig lungesyge = Mycoplasma hyopneumoniae. Giver ikke brysthindear !

 Ap2   : Ondartet lungesyge type 2.  A. pleuropneumoniae type2. Giver brysthindear !

 PCV2 : PMWS bl.a. som luftvejslidelser med mavesår m.v.

 NYS :  Smitsom nysesyge forårsaget af P.multocida tox +  og evt. B.bronchiseptica.

 GUIDE:
Start med at kikke på Tabel 1, som ved første øjekast ser kompliceret ud, men ikke er det!

Find blot i kolonnen din egen besætning og  focusér på denne.

Er der ikke klarhed over sundhedsstatus -  eller mangel på samme -  er det en god idé at tage nogle blodprøver.

Tabel 1.

 

Smitstoffer Vaccine

PCV2

Vacciner

Hyobac-App2

MYC-vacc

Intervacc

PRRS

Ingelvacc

PRRS

1

MYC

 

 

X

 

 

2

Ap6

 

 

 

 

 

3

Ap2

 

X

 

 

 

4

Ap6+Myc

 

 

X

 

 

5

Ap2+MYC

 

X

X

 

 

6

PRRS-DK

 

 

 

X

 

7

PRRS-US

 

 

 

 

X

8

PRRS-EU+US

Polte

 

 

 

X

X

9

PRRS-EU+US

Søer

 

 

 

X

 

10

Ap6+MYC+PRRS

 

 

X

               X

11

Ap2+Ap6+MYC+PRRS

 

X

X

               X

12

PCV2 infektioner søer

Circovac

 

 

 

 

13

PCV2 infektioner grise

Circoflex

 

 

 

 

Virusinfektioner:  Vi har Influenza og PRRS og  PCV2.
Influenza: Vacciner soholdet  ca 1. october med Grippovac. Brug resten til polte hen over vinteren.
PCV2:   Vacciner polte før løbning og søer 4 til 3 uger før faring med Circovac.

Til søer skal anvendes Circovac, da denne danner store mængder af antistoffer, der udskilles med råmælken til pattegrisene. Dette vil normalt være tilstrækkeligt.
Grise vaccineres med Circoflex, der danner en cellemedieret immunitet, der holder til slagtning.

PRRS:   Al kontrol starter i soholdet med de såkaldte MLV-vacciner (Modificeret Levende Vaccine).
Vi har to i Danmark der dækker: Intervac PRRS mod den europæiske og Ingelvac PRRS mod den Amerikanske type af PRRS.
Ved akut udbrud af henholdsvis EU- og US- type foretages en såkaldt blitz-vaccination. Ved kroniske ustabile sohold kan der blitzes med den europæiske MLV, medens der ved den amerikanske type foretages en rullende vaccination i soholdet. Polte vaccineres altid, uanset hjemmeavl eller indkøb. Pattegrise kan i en periode vaccineres,eksempelvis 12 dage gamle, med både mycoplasma og halv dosis MLV-vaccine.

Bakterieinfektioner:

Mycoplasma hyopneumoniae s. almindelig lungesyge s. M.hyo
Den centrale midtbanespiller i grisens luftvejskompleks.
Kontrollerer du mycoplasmaen, kontrollerer du i vid udstrækning skaderne efter virusinfektioner og har samtidig styr på Ap6. Det er mængden af M.hyo ved fravænning, som bestemmer sværhedsgraden af infektionen senere i produktione. Er der nysesyge i besætningen er det et MUST at foretage tidlige vaccinationer mod M.hyo.  Dette er IKKE til diskussion !

Actinobacillus pleuropneumoniae s. ondartet lungesyge s. App. Der er pt 13 typer Ap6: Volder ingen problemer alene. Er der M.hyo sammen med, så vacciner mod MYC og der er styr på Ap6.
Er der Ap6 og MYC og PRRS-US  kan Ap6éren blive fuldstændig ustyrlig og slå grise ihjel efter noder. Kontroller virus -  herunder PRRS - og MYC og se hvad der er tilbage. Man skal passe meget på med at tro, at den Ap6ér som måtte volde store problemer i en besætning er en speciel ondartet én. Måske er der anden årsag.

Ap5.: Den værste grisedræber vi har.Den kan klare tingene alene.
Den slår først grisen og siden landmanden ihjel hvis den får rigtig fat. Overvej totalsanering.

Ap2.: Kan desværre ikke kontrolleres ved at styre virus og vaccinere mod M.hyo. Men der findes nu flere vacciner til kontrol af Ap2, herunder een der er skræddersyet til App2, nemlig HyobacApp2

Nysesyge:
Husk at vaccinere polte 2 x i karantænen, således at deres slimhinde er beskyttet ved indsætning i sohold. Kør et benhårdt behandlingsprogram i farestald og lav laboratorieundersøgelse  for både Pasteurella og Bordetella. Forlang en udførlig resistensbestemmelse på både Pasteurella og Bordetella. Undgå recirkulation af smitstoffet. Så kan der opnås meget fine resultater med lavt antibioticaforbrug.

CASES:

Case 1:  Integreret MS besætning bliver ramt af alskens infektioner, heriblandt  PRRS-US og Ap2. Der er vedvarende problemer i slagtesvinestald med sektioner ”en suite”. Vi får styr på PRRSén. Myc er ikke noget problem (USK). Vi starter vaccination med HyobacApp2 6 og 9 uger efter fravænning og ser at al klinik forsvinder, antibioticaforbrug dykker kraftigt og  brysthindear falder til under 4%.

Case 2:  FRATS-besætning med MYC og Ap6. Ved større grise starter et udbrud af ondartet Lungesyge, der bliver bestemt som Ap6. Da det kan dokumenteres at der vaccineres. Korrekt mod MYC bliver der taget blodprøver der dokumenterer nysmitte med PPPS-US. lægger sig i løbet af små 14 dage. Herefter går vi ned på halv dosis ved indsætning, da smittetrykket nu er reduceret kraftigt. Ca. 3 mdr. efter at hele anlægget er fyldt med vaccinerede grise stopper vi vaccination med PRRS-MLV.Sidenhen kan det konstateres at PRRS´en er væk

Case 3: Konventionel integreret besætning hvor der er styr på PRRS-US i soholdet. Der er masser af sekundær-infektioner ved grisene. Der startes et program med simultan vaccination af´pattegrise med PRRS-US MLV og mycoplasma og vi ser hvorledes sekundær-infektioner forsvinder stille og roligt.

Afslutning:

  • Vacciner mod influenza 1 x årligt
  • Brug Circovac-Pcv2 til søer før faring
  • Kontrollér PRRS

 

 


 

Forfattere

 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !