Halm før faring reducerer antallet af dødfødte grise

14.11.2019
Halm før faring reducerer antallet af dødfødte grise

Halm før faring reducerer antallet af dødfødte grise. MEDDELELSE NR. 118

Seges har i en afprøvning vist at massiv tildeling af halm op til faring giver signifikant færre døde indtil kuldudjævning og færre dødfødte pattegrise. Den totale dødelighed indtil kuldudjævning var signifikant lavere, når 10 kg halm var tildelt i forhold til kontrolgruppen, hvorimod der ikke var en signifikant forskel mellem tildelingen af 5 kg halm og kontrolgruppen. Antallet af dødfødte pattegrise...

Ny Intramuskulær Lawsonia vaccine
Porcilis Lawsonia fra MSD giver 21 ugers beskyttelse mod kliniske tegn, tab af tilvækst og dødelighed forårsaget af Lawsonia Intracellularis. Lawsonia giver tarmbetændelse hos klimagrise og slagtesvin med store tab til følge. Den nye vaccine er godkendt til at
blive blandet med...

Anvendelse af Suvaxyn vaccine til svin mod PRRS suspenderes
Fødevarestyrelsen suspenderer Suvaxyn PRRS MLV vaccine mod PRRS (Porcint Reproduktions og Respirationssyndrom). Suspensionen sker ud fra et forsigtighedsprincip. Årsagen til suspensionen er fund af et nyt, rekombinant PRRS-virus, som vurderes opstået ved en krydsning mellem vira fra to PRRS vacciner – Suvaxyn og Unistrain. Problemet er opstået i en besætning, hvor...

Svineproducenter skal fortsætte med at mindske medicinforbruget
De næste fire år skal danske svineproducenter hvert år sænke deres antibiotikaforbrug med to procent. Målet kommer efter en anbefaling fra Det Veterinærmedicinske Råd. Antibiotikaforbruget skal senest med udgangen af 2022 ligge otte procent lavere, end det gjorde ved indgangen til 2019. Desuden er det besluttet, at...

KLIK HERUNDER og læs hele nyhedsbrevet
- Nyhedsbrev fra Svinedyrlægerne NORD
- Nyhedsbrev fra Svinedyrlægerne SYD
- Nyhedsbrev fra Svinedyrlægerne ØSTTilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !