Holdbarhed ved malkekøer...

21.03.2016
Holdbarhed ved malkekøer...

Indtjening: Den største indtægt på koen er dens mælkeydelse og dertil kommer et mindre bidrag fra kalvens værdi.
Med en fornuftig fodring vil dagsindtægten pr. ko være stigende med mælkeydelsen, og mælkeydelsen er stigende med laktationsnummeret.

Opgørelser fra kvægdatabasen viser, at hvert fjerde kælvekvie sættes ud i første laktation, og færre end hver anden kælvekvie når tredje laktation. En besætning med god holdbarhed er kendetegnet ved stor andel af anden og ældre kalvs køer, som bidrager højere til dagsydelsen end førstekalvskøerne...

KLIK HER og læs hele artiklen af chefdyrlæge Kenneth Krogh, LVK
Bragt i Magasinet KVÆG, marts 2016


 

Forfattere

Kenneth M. Krogh Kenneth M. Krogh
Kvægfagdyrlæge, Chefdyrlæge

Sallvej 145, 8450 Hammel
M: 20230885
E: kek@lvk.dk
 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !