Hver femte kviekalv...

09.02.2016
Hver femte kviekalv...


Holdbarhed handler ikke alene om, at køerne skal leve længere.
Det er i høj grad også nødvendigt at fokusere på, at færre kalve og kvier dør. Hver femte fødte kviekalv når aldrig at kælve selv

Opgørelser fra kvægdatabasen viser, at cirka hver femte kviekalv ikke bliver til en malkeko, da cirka 5,4 procent er dødfødte, 7,7 procent dør inden seks måneder og ca. syv procent dør eller slagtes herefter inden første kælvning.
Tabet ved kalve og kviedødelighed er stigende med dødelighedsalderen på grund af akkumulerede fodrings- og pasningsomkostninger, og de samlede, gennemsnitlige omkostninger til at producere en kælvekvie er flere gange blevet opgjort til op mod 10.000 kr.

Klik her og læs hele artiklen af Chefdyrlæge Kenneth M. Krogh, LVK
Bragt i Magasinet KVÆG, februar 2016


 


 

Forfattere

Kenneth M. Krogh Kenneth M. Krogh
Kvægfagdyrlæge, Chefdyrlæge

Sallvej 145, 8450 Hammel
M: 20230885
E: kek@lvk.dk
 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !