Kirurgisk kastration af grise

03.07.2007
Kirurgisk kastration af grise

Improvac®, et alternativ til kirurgisk kastration af grise?

Om den nutidige kirurgisk kastrationsmetode af pattegrise i fremtiden stadig vil være en mulighed kan vi kun gisne. Der er i disse år meget fokus på dyrevelfærd, og kastration af pattegrise uden bedøvelse kunne blive et emne i den kommende debat.

Improvac® er en såkaldt immunologisk kastration af grise. Hangrisen vaccineres 2 gange med et interval på 4-6 uger, hvor den sidste injektion gives 4-6 uger før slagtning.

Fordelene herved, udover undgået smerte og stress ved kastrationen, skulle bl.a. være: bedre foderudnyttelse, højere kødprocent, hurtigere vækst og selvfølgelig undgået ornelugt i kød.

Ulemperne er naturligvis arbejdet med de 2 injektioner af dyrene. Desuden er der risiko ved selvinjektion, Improvac® har samme effekt på mennesker som på dyr, og det hedder sig at efter en fejlinjektion bør man undgå stoffet i fremtiden. Kvinder anbefales ikke at arbejde med Improvac®.

Improvac® har været tilgængeligt til brug i Australien og New Zealand siden 1998 og skulle for nyligt være godkendt i Schweiz.

Udover kastration med Improvac® arbejdes der ligeledes på andre alternativer for kastration. Disse inkluderer typisk bedøvelse af grisen enten lokalt i testiklerne eller fuld bedøvelse ved nedsænkning i CO2.Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !