LVK har igangsat et landækkende forskningsprojekt

06.10.2005
LVK har igangsat et landækkende forskningsprojekt

Ved gennemgang af produktionsresultater fra slagtesvinebesætninger, er der store forskelle i indtjeningen. Ofte kan det være svært at pege på årsagen til manglende indtjening, da produktionsresultaterne ikke altid afslører noget unormalt.

Hos LVK har vi udviklet en metode til at analysere slagtedata. Erfaringerne herfra viser, at der i mange besætninger er en meget stor variation i kødprocenterne. Det er det der kaldes spredning. Når spredningen er stor, er grisene uens og de vokser ikke lige hurtigt. Det gør det svært at køre alt ind og alt ud, idet stipladserne udnyttes for dårligt. Man tvinges til, at levere undervægtige grise for at få tømt sektionen eller til at køre med halvtomme stalde.

Ved LVK har vi besluttet, at undersøge årsagerne til stor spredning på kødprocenten. Derfor har vi netop nu iværksat en stor forskningsundersøgelse. Her undersøger vi, om soholders avlsstrategi har betydning for spredningen på kødprocenten og dermed for slagtesvineproducentens indtjening. Samtidig undersøger vi, om der er en forskel på besætninger med ad libitum fodring samt, besætninger med restriktiv fodring af slagtesvinene.

Når undersøgelsen er afsluttet i sommeren 2006, vil vi være i stand til at rådgive om avlens og fodersystemet betydning for indtjeningen i slagtesvineproduktionen.                                                  I denne tid kører dyrlægerne rundt med spørgeskemaer til de besætninger - som vi har udvalgt til at deltage i undersøgelsen. Vi håber, I kan se nytteværdien af undersøgelsen og vil være behjælpelige med at udfylde skemaerne. 

Dyrlæge Jakob Bagger er ansvarlig for undersøgelsen og kan kontaktes på tlf.: 21 71 52 76, hvis der er spørgsmål til undersøgelsen.Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !