McREBEL tm PRRS

06.03.2012
McREBEL  tm PRRS

Ved  Allen D. Leman Swine Conference  i september 1995 fremlagde Monte B. McCaw  fra Veterinæruniversitetet i Raleigh, North Carolina, U.S.A. sine såkaldte McRebel-procedurer.p161.

McREBEL står for: Management  Changes to Reduce Exposure to Bacteria to Eliminate Losses from PRRS.
Altså:                   Management ændringer der reducerer bakteriesmitten for at begrænse tab p.g.a. PRRS.

Baggrunden for Monte McCaws  McREBEL-procedurer var,  at man i North Carolina i flere store besætninger den ene gang efter den anden havde oplevet udbrud af PRRS blandt grise i fare- og klimastalde med efterfølgende sekundære bakterieinfektioner.
Også i besætninger, hvor man efter forskellige procedurer havde vaccineret søer og grise havde man ikke styr på tingene hverken i fare- eller klimastald.

Folk fra universitetet i Raleigh blev tilkaldt og analyserede situationen og fandt hurtigt ud af, at de kæmpeanstrengelser, som folk gjorde i farestalden for at redde grise virkede stik imod hensigten !!

I de besætninger hvor man sloges for hvert griseliv med antibiotica, stimulerende indsprøjtninger, vitaminer m.m.m. gik det ad Pommern til;  med problemer der fortsatte i det uendelige.
I besætninger hvor man ikke tog tingene så tungt  og hvor pattegrisene kunne få lov at dø i fred gik det meget bedre!!

Forklaringen er, at grisene ikke dør af PRRS, men af de sekundære infektioner som PRRSèn åbner op for.
Vi er derfor interesserede i, at stoppe spredning af virus og dermed efterfølgende bakterieinfektioner i farestalden og det gør vi ved at følge McREBEL-procedurerne!!

Forestil dig en  Florence Nightingale type, der farer rundt  i farestalden  til alle de syge grise med en stor kanyle, der aldrig skiftes. Først går vi ind i stien til den/de syge grise og får godt med smittekim på tøj og støvler; så fanger vi grisen og får godt med kim på hænderne; dernæst stikker vi kanylen ind i en virusgris,
at vi effektivt kan få smittet den næste gris i stalden med virus osv  osv.

McREBEL-procedurerne blev specifikt udviklet  i U.S.A.til at stoppe smittegangen af PRRS-virus i farestalden, men det, der er  uhyre interessant er, at teknikken viser sig at være universel og virker overfor alle sygdomme, der måtte plage grisene i farestalden, det være sig diare, meningitis, ledbetændelse m.v.

Selvfølgelig skal vi behandle syge grise i farestalden;  men i hver besætning skal programmer revideres således, at smitten MELLEM kuldene nedsættes.

Der har i flere besætninger været særdeles gode resultater af ovenstående.


Venligst

 

Uffe Nielsen

 

                                 McREBEL PROCEDURERNE !!

OPHÆNGES VED INDGANG TIL FARESTALDEN.
Direkte oversættelse. De med  # mærkede gælder kun for akut PRRS.


- Stop crossfostering af  pattegrise mellem kuld for kuldudjævning eller for at redde syge grise, efternølere og skrotgrise.
 
- Cross-fostering m.h.p. at kuldudjævne med antal grise pr so  foretages kun indenfor 24 timer efter fødsel, i undtagelsestilfælde 48 timer efter fødsel.
 
- Flyt kun pattegrise under 24 timer gamle rundt i farestalden. Flyt ikke søer eller pattegrise fra sti til anden eller mellem farestalde.
 
-  # Stop brugen af AMME-SØER for svag-fødte PRRS-inficerede grise, efternølere og skrotgrise.
 
- Minimer håndtering af grise i farestalden, specielt rutineantibiotica og evt. extra jern-indsprøjtninger.
 
- Evaluer effekten på niveauet af klinisk sygdom for hver ikke absolut nødvendig håndterings -eller behandlingsprocedure i fare - og klimastald.
 
- #Afliv straks grise, der bliver meget syge og som vurderes til ikke at kunne blive helt raske.
 
- Hold ikke grise tilbage !! Flyt IKKE efternølere og små grise tilbage til yngre grise eller ammesøer.
 
- #Stop straks al FEED-BACK  af svagfødte grise, dødfødte grise og aborterede fostre.
 
- Klimagrise skal handles STRIKTE ALL IN - ALL OUT. Brug mindst 2 - 3 dage til rengøring og desinfektion.
 
- Klimastalde KAN fyldes ALL IN ved tidlig fravænning ved at tage nogle af de bedste og største KULD med
  fra det næste ugehold.  
Uffe Nielsen un@lvk.dk


Der skal fra min side tilføjes:

  • Hold kanyler og sprøjter rene. 
  • Anvend eengangsudstyr
  • Anvend rent staldtøj, hold fodtøj rent, vask hænder efter håndtering af syge grise
  • Skift kanyle mellem hvert kuld.
     

 

Forfattere

 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !