Medicinforbrug i svineproduktionen I

14.07.2005

Som bekendt beskyldes dansk svineproduktion i almindelighed og i LVK i særdeleshed for at bruge for meget medicin.

Specielt har forbruget af ca. 20 tons antibiotika til foder eller vand været kritiseret.
Disse 20 tons har nemlig været nødvendige for at løse de problemer, som udfasningen af 100 tons vækstfremmere skabte.
Se fig. 1 og 2 fra LUS.
Alle fagfolk var enige om, at dette ville ske, når man tog så drastiske skridt uden grundig forberedelse.
Erfaringen fra Sverige viste samme tendens.
Udviklingen af bedre stalde, fodring og management til løsning af specielt diarréproblemer i perioden efter fravænning tager tid.

Forbudet mod zinkoxid på samme tid virker i den forbindelse nærmest som at skyde sig selv i foden.Ved juletid blev LVK af en række velkendte dyrlæger i dagspressen og TV beskyldt for nærmest at bruge antibiotika som "kraftfoder". Ingen af disse dyrlæger har kunnet dokumentere deres påstande.

De første tal fra Vetstat *) viser da også et helt andet billede.
LVK har 20% af svinene og bruger 11% af medicinen målt på de 7 produkter, der bruges mest i perioden efter fravænning.

Se fig. 3
Det ser ud til, at LVKs dyrlæger magter af efterleve vores mål:
Sundhed med mindst mulig medicin:

*) Vetstat overvåger medicinforbruget i landbruget, såvel på besætnings-, dyrlæge- som landsplan.
Forbrug af antibiotika til svin incl. Vækstfremmere.
1994 til 2001: En reduktion på ca. 60%
Medicinforbrug 2001 (minus dec.).


 

Forfattere

 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !