Medicinforbrug i svineproduktionen II


Offentliggørelsen af årsrapporten Danmap 2001 samt Vetstats
første hele år satte igen focus på medicinforbruget i landbruget.

Forståelig, idet fødevarernes sikkerhed og befolkningens sundhed interesserer alle.

Når imidlertid selv landbrugets eget blad, Landsbladet, læser tallene, som "fanden læser bibelen", må vi protestere.
Det totale forbrug af veterinærmedicin (alle dyrearter) viser ganske rigtigt en stigning på 17% fra 2000 til 2001.
Af det totale forbrug i 2001 på 96 tons aktivt stof tegner svinene sig for 71 tons.

diende griseI perioden 1998 - 2001 er det lykkedes at udfase ca. 100 tons antibiotiske vækstfremmere. (Fig. 1)

Sammenlignes forbruget af de enkelte antibiotikagrupper i år 2000 (Danmap tal) med forbruget i år 2001
(Vetstat tal),
er det kun stigningen af Cephalosporiner og Lincomycin, der er statistisk sikker.

(H. Stege, DSVPH møde, KVL, 6/3-2002; DVT nr. 9, april 2002)

Det ser endda ud til, at forbruget af Tetracycliner er svagt faldende.

LVKs medicinforbrug i svinesektoren kan ses af tabel 1.

Medicinforbrug 2001
Tabel 1
For alle antibiotik tilsammen tegner LVK sig for ca. 12% af medicinforbruget med ca.
20% af produktionen. Et resultat som såvel dyrlæger som landmænd bør være stolte af.
medicin 2


 

Forfattere

 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !