Medicinsk sanering


Forslag til medicinsk sanering af Mycoplasma Lungesyge og Lawsonia intracellularis hos grise.

Indledning:

Der tages udgangspunkt i en besætning, hvor der indsættes 750 polte i karantænestald med Ms-status efter totalsanering.

Det efterfølgende forsøg og udarbejdelse af medicinprogrammer er udviklet i samarbejde med dyrlæge Mette Hillersborg, Novartis.

 

Formål:

 

Formålet med at fortage en sanering for Mycoplasma Lungesyge og Lawsonia intracellularis er, at undgå smittekilder i besætningen, således at produktionen kan optimeres.

 

 

 

·          Ekstra udgifter til medicinforbrug/vaccinationer

 

·          Større foderforbrug og mindre tilvækst

 

·          Ekstra mandetimer i stalden

 

 

 

Er en luftvejssygdom, som også kaldes godartet lungesyge. Sygdommen giver blandt andet nedsat tilvækst og baner vejen for andre luftvejssygdomme.   

 

 

Det gamle kendte princip med medicinsanering af polte og søer over 10 måneder i 14 dage, som normalt har en høj succesrate eller en konstant vaccination af pattegrise fremover.

 

 

Er en tarminfektion, der især findes hos grise over 15 kg.

 

 

Sanering for Lawsonia er gennemført i mange besætninger. Erfaringer fra Danmark viser, at besætninger kan holdes helt fri for Lawsonia i mere end 5 – 6 år, men typisk vil reinfektioner finde sted efter en kortere periode på gennemsnitlig ca. 18 måneder. Lawsoniabakterier er almindeligt forekomne bakterier og forekommer hos mange forskellige dyrearter, hvorfor chancen for reinfektioner også er større. Gevinsten ved sanering er typisk lavere medicinforbrug, øget tilvækst og bedre foderforbrug hos fravænnede grise og slagtesvin.

 

 

I forbindelse med sanering er der minimum 2 parametre, som skal iagttages:

 

 

1.       SPF regler, grundig rengøring samt desinfektion

 

 

 

I februar 2008 blev der indsat ca. 300 stk. polte i karantænestald. I forbindelse med indsættelsen blev første behandling for Lawsonia påbegyndt. Sidenhen, på grund af poltenes alder, blev der påbegyndt en endelig sanering for Mycoplasma.

 

 

Ved indsættelse af nye polte i karantænestald foretages behandling for Lawsonia i følgende 2 faser:

 

 

 

 

Tiamutin 6 mg. pr. kg. dyr som Tiamutin 12,5% i vand i 5 dage, herefter flytning til sostald og Tiamutin 2% 5 mg pr. kg. dyr + Aureosup 10% 15 mg pr. kg. dyr dgl. i foder i 14 dage.  

 

 

Det er meget vigtigt, at være opmærksom på at alle dyr vaskes grundigt ved indsættelse i et nyt desinficeret staldafsnit.

 

 

Tiamutin 2,5 mg pr. kg. dyr + Aureosup 7,5 mg. pr. kg. dyr i 14 dage i foder.

 

 

I forbindelse med denne sanering var alle avlsdyr ikke over 9 – 10 måneder. Der blev således foretaget en ekstra Mycoplasma-sanering på disse polte ved 10 måneders alderen efter gældende principper for Mycoplasma = Tiamutin 8 mg pr. kg. dyr daglig i 14 dage i foder.

 

 

Efterfølgende er det yderst vigtigt, at nye indkøbte dyr, som indsættes i besætningen, altid skal indsættes i en karantænestald og behandles for Mycoplasma + Lawsonia efter ovenstående medicinprogram.     

 

 

Gennemførelse af en sanering vil naturlig medføre omkostninger, som bør indgå i den samlede vurdering. Eksempelvis kan nævnes.

 

 

·          Udgifter til rengøring m.v.

 

·          Udgifter til indkøb af nye polte

 

·          Udgifter til rådgivere

 

·          Udgifter til medicin

 

Afslutningsvis skal det nævnes, at der ikke efter medicinsanering i besætningen har været én eneste polt, som har hostet eller har haft lind afføring.

 

 

 

 

 

 

Besætningen har p.t. ændret status til Ms - under sanering.

 

 

Der vil senere, når der forefindes grise i klimastald, blive udtaget blodprøver med henblik på at undersøge status for Mycoplasma og Lawsonia.

 

 

 

 

Afslutning:

 

 

 

 

 

 

            ·          Tab af produktion i en tomgangsperiode. 

 

 

 

Saneringsomkostninger:

 

 

 

Fremtidigt indkøb af avlsdyr

 

 

 

Denne besætning:

 

 

 

Lav dosering:

 

 

 

Flytning og vask af poltene med Virkon-S:

 

 

 

Høj dosering:

 

 

2.       lav dosering

 

 

1.       høj dosering

 

 

 

Karantænestald:

 

 

 

Sanering:

 

 

      2.       smittebeskyttelse efter SPF regler   

 

 

 

 

 

Generelt før sanering:

 

 

 

Håndtering:

 

 

 

Lawsonia:

 

 

 

Håndtering:

 

 

 

Mycoplasma:

 

 

Kort om Mycoplasma og Lawsonia

 

 

 

 

 

             ·          Højere dødelighed

 

 

I den forbindelse skal det anføres, at der er tab ved disse sygdomme, og ofte er der betydelige omkostninger forbundet med at kontrollere dem. Blandt andet kan nævnes:

 

 

 

 

 


 

Forfattere

Gorm Nybroe Gorm Nybroe
Svinefagdyrlæge

Toftegårdsvej 6, 7000 Fredericia
M: 21715271
E: gn@lvk.dk
 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !