Nyhedsbrev juli 2020

07.07.2020
Nyhedsbrev juli 2020

Nyt PRRS overvågningsværktøj

For at sikre korrekt håndtering af svin med PRRS virus kommer SEGES nu med en online PRRSobservationsliste. Besætningsejeren har fremover ansvaret for at alle PCR analyser udtaget i besætningen bliver registreres på PRRS-observationsliste. Yderligere information findes via nedenstående link: https://svineproduktion.dk/Services/PRRS_observationsliste PRRS er anmelderpligtig i Danmark og man skal som svineproducent ringe til besætningsdyrlægen, når der hos søer eller gylte forekommer et usædvanligt stort antal aborter, eller et usædvanligt stort antal for tidlige faringer med fødsel af døde eller svage smågrise. Besætningsdyrlægen vil i hvert enkelt tilfælde vurdere om PRRS mistanken er reel og udtage materiale til virusundersøgelse og indberette til Fødevarestyrelsen.

Fokus på oplysning af udenlandske ansatte

Et veterinært speciale har belyst hvor dårlig videns- og uddannelsesniveauet blandt udenlandske ansatte i de danske svinestalde er. Især manglende kendskab til basal smittebeskyttelse (karantæneregler, smitteveje, smitterisikoer etc.) viser at den danske svineproduktion på denne måde kan smittes med fx Afrikansk Svinepest. Desuden har specialet vist at udenlandske ansatte i mange tilfælde ikke har modtaget de lovpligtige kurser i medicinhåndtering og lokalbedøvelse, før de sættes til opgaver som kræver dette. LVK svinedyrlægerne ved at sprogbarriere, hyppig udskiftning i personale og en presset hverdag typisk er grundlaget for det som specialet påpeger. LVK svinedyrlægerne kan derfor kun appellere til at der afsættes tid og resurser til oplysning og uddannelse, når besætningsdyrlægen er på besøg. 

Fødevarestyrelsens antibiotika brev

Alle svineproducenter og svinedyrlæger har de seneste par dage modtaget et brev fra fødevarestyrelsen. Brevet omhandler antibiotikaforbruget i den enkelte besætning og hos den enkelte svinedyrlæge. Umiddelbart kan det virke som udmærket information til besætninger og dyrlæger, MEN vi finder det kritisabelt at Fødevarestyrelsen på denne måde presser dyrlæger og producenter mod lavere antibiotikaforbrug ved at ”love” at de sender et nyt brev, hvor data over antibiotikaforbrug for juli/august/september 2020 sammenlignes med data fra 3. kvartal 2019. LVK svinedyrlægerne mener, at man på denne måde helt urimeligt tilsidesætter forskelle i sundhedsstatus og andre sundhedsmæssige udfordringer mellem besætningerne. Det drejer sig om en politisk dagsorden, hvor forbruget SKAL ned, fagligheden og dyrevelfærd ofres på denne måde. LVK Svinedyrlægerne diskuterer selvfølgelig løbende med besætningsejerne, hvordan medicinforbruget kan nedbringes, UDEN det går ud over dyrevelfærden og produktiviteten.

KLIK HERUNDER for at læse hele nyhedsbrevet

Nyhedsbrev fra svinedyrlægerne NORD

Nyhedsbrev fra svinedyrlægerne ØST

Nyhedsbrev fra svinedyrlægerne SYD Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !