Nyt - Griseakademi

10.09.2019
Nyt - Griseakademi

Nyt Nyt - Griseakademi – 6 kursusdage sammen med LVK og LandboNord

LVK Svinedyrlægerne Nord har efter opfordring fra producenterne sammen med LandboNord udarbejdet en kursusrække inden for svineproduktion. Dagene har til formål at skabe bedre faglig forståelse for svineproduktion med fokus på større afkast hos svineproducenten. Kursusdagene afholdes på dansk og er målrettet mellem- og driftsledere. Se vedhæftede kursusprogram og nedenstående link

LandboNord griseakademi

Status på PRRS fra ornestation Horsens
For produktionsbesætninger som har modtaget PRRS sæd fra Horsens er det fortsat frivilligt, om de vil udtage 20 opklarende blodprøver. Hvis der er PRRS symptomer i besætningen skal der selvfølgelig indføres en betinget status. Kort sagt så har SPF
Sundhedsstyringen valgt at opklaringen er en vurderingssag i den enkelte besætning. Vi anbefaler dog at man i griseringen får afklaret, om...

To kontrolkampagner i svinebesætninger fra 1. september 2019
Fødevarestyrelsen besøger 200 svinebesætninger i perioden 1. september til 30. november 2019. Heriblandt både sobesætninger med salg af smågrise, slagtesvinsbesætninger og integrerede besætninger.
Kontrolbesøgene vil fokusere på reglerne vedr. halekupering, der gradvis er gennemført frem mod juli 2019 og reglerne vedrørende registrering af svinebesætninger og svineflytninger i CHR. Følgende krav i reglerne om halebid og flytning af
svin vil blive kontrolleret:...

KLIK HERUNDER og læs hele nyhedsbrevet
- Nyhedsbrev fra Svinedyrlægerne NORD
- Nyhedsbrev fra Svinedyrlægerne SYD
- Nyhedsbrev fra Svinedyrlægerne ØST
  
Griseakademi sætter i gang i september
Under overskriften ’Griseakademi’ sætter LandboNord og dyrlægerne LVK i de kommende måneder en række kursusdage i søen.
Kursusrækken har ifølge arrangørerne som mål at skabe tværfaglig forståelse og komme rundt om hele produktionen med fokus på større afkast til svineproducent.
Første kursusdag er 24. september, og den dag er temaet produktionsøkonomi og består af indlæg fra både svinerådgivere fra LandboNord og en dyrlæge fra LVK.
Akademiet består af i alt seks kursusdage frem til midten af marts, og de øvrige temaer er ’Grise i vækst’, ’Når reproduktionen driller’, ’Hvad dør dine grise af?’, ’Medicin- og sundhedsoptimering’ samt ’Specialgrise - hvad kan vi lære af hinanden?’

Læs hele artiklen her
 

 Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !