Nytårshilsen 2013

03.01.2014
LVK

Nytårshilsen til LVKs medlemmer

2013 blev et fornuftigt år, når vi tænker tilbage på de prognoser, vi så i starten af året. Især inden for
kvægbruget havde vi nogle pessimistiske prognoser for, hvordan de økonomiske resultater ville udvikle sig.
Det viste sig imidlertid, at det er rigtigt svært at forudsige, hvorledes mælkeprisen udvikler sig, selv på
relativ kort sigt. Det har derfor resulteret i, at mælkeproducenterne i øjeblikket får afregnet mælken til en
rekordhøj pris og sammen med en generel god grovfoderhøst, så er der lagt op til et rigtig stærkt resultat
fra denne sektor.

Svineproducenterne opnåede ikke helt den notering, der var blevet stillet i udsigt. Dertil kommer høje
foderpriser i første halvår af 2013. Det ser dog ud til, at en del af det kan indhentes i andet halvår, så de
alligevel kommer igennem året med et fornuftigt resultat. Med disse store udsving i foderpriser vil der være
store forskelle i, hvor meget det spiller ind på bundlinjen, da de bedrifter der har en god harmoni mellem
besætning og areal alt andet lige, ikke vil få så store udsving i resultaterne mellem de forskellige år.

Minkavlerne har, bortset fra den sidste auktion i december, haft rekordhøje priser og en god indtjening.
Men december auktionen viste at toppen er nået, og det bliver nu spændende at se, hvor meget priserne
falder på sigt, og hvordan markedet udarter sig i 2014. Minkafdelingen udvikler sig stadig, og vi har derfor
ansat en ny minkdyrlæge fra 1. januar 2014.

Et af årets nye tiltag i LVK er, at vi har opstartet fjerkræ rådgivning, så vi nu dækker alle de fire store
husdyrgrene. Vi har efter en god dialog med Dansk Fjerkræråd, valgt at opbygge en fjerkræafdeling, der kan
varetage beredskabet inden for denne sektor. Derfor har vi i huset i Hobro fået udbygget vores
praksislaboratorium, så vi kan modtage og obducere bl.a. fjerkræ og mink fra vores egne kunder. Vi har nu
ansat 2 dyrlæger der arbejder fuldtid med fjerkræ, og de er i fuld gang med at lave opsøgende arbejde for
at gøre opmærksom på LVKs nye tilbud inden for fjerkræ. Det skal lige nævnes, at det er lidt anderledes end
vi er vant til, da der jo ikke er et lovkrav om besøg og sundhedsrådgivningsaftaler inden for fjerkræ. Jeg vil
gerne benytte lejligheden til at byde velkommen til vores nye medlemmer fra denne branche.

Vi har også i 2013 arbejdet med udmøntningen af veterinærforliget fra 2012, det er nu ved at blive
implementeret hos kvæg. Det ser ud til, at der kommer et fornuftigt resultat ud af dette. Inden for svin
venter vi stadig på den endelige bekendtgørelse, og det er da utroligt at politikkerne er enige om
vigtigheden i, at vi skal have flere dyrlægebesøg, men man kan ikke få skrevet bekendtgørelsen, så vi véd,
hvad vi har at forholde os til. Det tyder ikke på en særlig stor grad af faglighed i beslutningerne.

2013 blev også året, hvor det for alvor er gået op for politikkerne og det øvrige samfund, at landbruget
bidrager positivt til vores fælles husholdning i Danmark. Der går næsten ikke en dag, hvor der ikke er
positive historier om vores erhverv. Ligeledes er der en meget positiv holdning fra de ministre, der har med
landbrugserhvervet at gøre. Desværre så tager det åbenbart tid at få ændringerne igennem i det tempo, vi
kunne ønske os. Vi har dog inden jul fået en vækstpakke, som giver løsninger på nogle af de udfordringer
erhvervet står i.

Dette var nogle overskrifter fra 2013 i LVK. Vi vil komme med en mere grundig beretning inden LVKs
årsmøde, der i 2014 afholdes den 6. februar på Nordjyllands Landbrugsskole ved Nibe. Vi er netop ved at
færdiggøre programmet for dagen, og jeg kan allerede røbe, at det blive muligt at høre et spændende
foredrag med BS Christiansen. Der er selvfølgelig også de faglige indlæg, som giver nye input, der kan
arbejdes med hjemme på bedriften. Hold øje med det endelig program på www.lvk.dk

Jeg håber på en god deltagelse af vores medlemmer fra området, og I er stadig velkomne til at tage
medhjælpere, ægtefælle samt naboen med.

Godt nytår


Venlig hilsen
Peter Hjort Jensen


 

Forfattere

Peter Hjort Jensen Peter Hjort Jensen
Formand, gdr.

Kristiansmindevej 11, Nybrogård, 8500 Grenaa
T: 86387877
M: 23250877
E: phj@lvk.dk
 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !