PCMV

04.12.2009
PCMV

Porcin Cytomegalovirus (PCMV) er i Danmark fundet som årsag til luftvejsproblemer i to besætninger i Jylland.

 

Svinefagdyrlæge Uffe Nielsen, LVK    

 

 

   I to besætninger er PCMV fundet som årsag til årelange problemer med luftvejslidelser ved smågrise. Symptomerne er nysen, hoste, næseflåd ,utrivelighed og besværet vejrtrækning (exspiratorisk stenose) ved grise fra ca. 2 ugers alder til ca. 2 uger efter fravænning.

 Problemet er svingende, med mest sygdom om vinteren.

  Det tilrådes i begge besætninger at sektionere farestalden, indføre McRebel procedurer og at

kontrollere sekundærinfektioner bl.a. ved at vaccinere mod Glässer.

 

 Årsag:

  Porcin Cytomegalovirus, som har været kendt siden 1955, er vidt udbredt blandt svin i alle svineproducerende lande (4). Der angives på besætningsbasis at være smittet fra ca. 40 til 90% af besætningerne. Reelt véd man ikke meget om selve virus og infektionsmønsteret ved grise (4).

PCMV er et herpesvirus, der i grisen kan danne persisterende infektioner; d.v.s., at hvis grisen én gang er inficeret, så er det på livstid, idet virus gemmer sig i bestemte indre organer. Bliver grisen stresset kan infektionen bryde op og der kan igen ske spredning (4).

 Virus overlever ikke særlig lang tid i miljøet uden for grisen. Man kan ikke vaccinere eller behandle mod PCMV – man kan kun prøve at være smartere end virus.

  For at kunne det, er det en fordel at vide noget om, hvorledes virus opfører sig i den enkelte besætning som følge af f.eks. indkøb, smitteveje, opformeringssted m.v.

Fordi en besætning huser PCVM, behøver der overhovedet ikke at være problemer af nogen art.

 

Smittevejen:

  Virus slår sig ned på pattegrisens næseslimhinde og opformerer sig her og laver beskadigelser af slimhinden. Herefter går virus i blodet (viræmi) og forskellige organer kan blive permanent inficerede. PCMV elsker at kaste sig over pattegrise i u-sektionerede farestalde.

Senere dannes antistoffer og så har vi en persistent inficeret seropositiv gris til dens dødsdag.

 

Cases:

  I to besætninger ( A og B) har der gennem mange år været problemer med luftvejslidelser ved pattegrise, startende ved ca. 2 uger og varende til ca. 2 uger efter fravænning.

A: 240 søer med slagtesvin. B: 450 søer med 30 kilos grise.

 Der har gennem tiderne været indsendt ganske meget materiale.

Besætningsejere klager over et stort og virkningsløst antibiotikaforbrug.

Begge besætninger vaccinerer i dag mod Glässer med Porcilis Glässer og vil fortsætte med det !

Efter indledende vurdering af gamle laboratorieresultater og nye indsendelser til laboratorier i Danmark med negativt resultat, besluttes det at sende næsesvaberprøver fra akut syge grise til Bioscreen i Münster i Tyskland.  På dette laboratorium påvises PCMV i alle de indsendte prøver.

 Fra besætning B blev der gennem Kjelleruplaboratoriet sendt materiale til Leipzig for at få undersøgt for chlamydia  - med negativt resultat.

 

  Efterfølgende indsendes grise fra  besætning B til Kjelleruplaboratoriet, der udtager materiale til videre undersøgelse ved Seniorforsker Vivi Bille-Hansen i København.

 Vivi finder de for PCMV patognomoniske forandringer ( Inclusion Body Rhinitis) i vævssnit fra slimhinden.

At noget er patognomonisk betyder, at det er 100% sikkert, at det er dette eller hint der er årsag til forandringerne.

  Der er altså nu skabt en sammenhæng mellem klinik i besætningen og fund af virus og læsioner i slimhinden.

 Vivi får Mette Sif Hansen fra Landbohøjskolen til at tage de flotte billeder af  læsionerne i slimhinden.

  Ved et rent lykketræf er Dr. Maria Isabel Maldonado Coelho Guedes fra Brasilien på studieophold i Danmark. Maria har skrevet doktordisputats om PCMV ved universitetet i Minnesota i USA. Maria har givet mig et næsten timelangt interwiev om PCMV og har sendt mig sin disputats til gennemlæsning.

 

Situationen i Danmark.

  I Danmark er PCMV ikke før nu fundet som direkte årsag til sygdom. Den banale forklaring er, at der ikke er nogen der har kikket efter det.

  Skal man prøve at skyde sig ind på besætninger med PCMV-problemer bør man være opmærksom på besætninger med en historie om måske årelange problemer med næsehuleinfektioner og luftvejsinfektioner i øvrigt. Mærkelige reproduktionsproblemer kunne der også kikkes efter.

 Disse besætninger vil typisk have usektionerede farestalde, indkøbe avlsdyr og måske vil der ikke være styr på øvrige luftvejsinfektioner (1).

  I litteraturen (4) angives conjunktivitis (øjelågsbetændelse  eller ”grise med røde øjne”) ved grise efter fravænning at være et tegn på infektion med PCMV. Det kunne måske være en hjælp til at identificere eventuelle problembesætninger.

 PCMV giver ikke alene anledning til nysesyge.

 

Diagnose/Kontrol.

  Send svaberprøver til Bioscreen for at finde virus og ved positivt fund, send grise til Kjellerup med besked om at få lavet en mikroskopisk analyse af næseslimhinden for at finde de karakteristiske forandringer.

  Få i øvrigt styr på diverse viruslidelser, vaccinér mod mycoplasa og kontrollér øvrige luftvejsinfektioner som Glässer, Bordetella Bronchiseptica og toxindannende Pasteurella (2).

 

PS. På nettet er der rigelig information for de fleste. Er nogle læsere specielt interessere kan de rekvirere Dr. Maria Guedes´ afhandling ved at sende mig en mail herom ( un@lvk.dk ).

 

Udvalgte kilder:

1.      Guedes, M., Personlig meddelelse. April 2009.  

2.      Nielsen, U,. Hyologisk Tidsskrift. 2009. Marts.

3.      Yoon, K.-J., Edington, N., 2006.Diseases of Swine. 9th Edition.

4.      Guedes, M., 2003. Thesis. University of Minnesota.

 

Artiklen ses I Hyologisk Tidsskrift fra juni 2009 

 


 

Forfattere

 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !