Rygmarvsstødning

26.04.2018
Rygmarvsstødning

Nyhedsbrev - Svinedyrlægerne

Nyhedsbrevet fra LVK Svinedyrlægerne ligger nu klart.
I denne udgave kan du bl.a. læse om:

 

Rygmarvsstødning er ikke forbudt
Rygmarvsstøderen er en fleksibel plastikstang, som indsættes i hullet fra boltpistolen og føres ned gennem rygmarven, og derved aflives grisen ved rygmarvsstødning...

Aflivning skal ske rettidigt
Fødevarestyrelsen kigger fra april til september på håndtering af syge og tilskadekomne slagtesvin og søer...

Lysin norm for smågrise 2018
Det anbefales i 2018 at der er 10,6 g ford. Lysin i foderet til grise der er 6-30 kg. Vælger man en skåneblanding er anbefalingen 10,0 g ford. Lysin fra 6-15 kg og derefter 10,6 g ford. Lysin...

Nye normer for natrium og klorid til fravænnede grise
Normen for natrium og klorid har været den samme i mange år for både fravænnede grise, slagtesvin og søer...

Nye normer til alm., UK og økologiske slagtesvin
Normen for slagtesvin i 2018 afhænger af, hvilket foderforbrug den enkelte producent kan opnå. Dvs. at producent, der kan forbedre sit foderforbrug med 0,1 FEsv, kan tillade sig at hæve lysin niveauet med ca. 0,3 g ford. lysin...

Hvornår skal man flushe sine polte
Seges er nu tæt på at afslutte et stort flushing forsøg i Rusland. Forsøget viser at der ses flest levendefødte i første kuld, når
polte fodres med lav foderstyrke (2,4 FE) fra brunstsynkroniseringsstart og efterfølgende hæves til 3,4 FE i syv dage før forventet brunst...

LVK udbyder endnu et kursus i lokalbedøvelse før kastration
Der var desværre få tilmeldinger til det første kursus, men dette er nu vendt og LVK svinedyrlægerne tilbyder derfor et ekstra kursus til medlemmerne...

 

KLIK HERUNDER og læs hele nyhedsbrevet
- Nyhedsbrev fra Svinedyrlægerne NORD
- Nyhedsbrev fra Svinedyrlægerne SYD
- Nyhedsbrev fra Svinedyrlægerne ØST

 Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !