Smertekontrol i dansk svineproduktion - nye muligheder


Hvorfor smertebehandling?
En hvilken som helst sygelig tilstand er forbundet med en større eller mindre smerte. I forbindelse med smerte taler man om en wind-up effekt. Smerte opstået som følge af sygdom medfører nogle ændringer i grisens nervesystem, som øger smertefølsomheden og derved giver endnu større smerte. Smerte vil give anledning til en forværring af betændelsestilstanden. Målet med smertebehandling er at fjerne grisens lidelse, reducere vævsbeskadigelsen og dermed bryde den onde cirkel, som smerten holder i gang.Det er vigtigt at grisen ikke er utryg eller føler sig stresset, da dette vil øge dens opfattelse af smerte. Så vidt det er muligt bør årsagen til smerten afhjælpes - dvs. behandle en infektion med rette antibiotika, sørge for blødt leje (i 2/3 af stien), temperaturregulering samt optimere fodring og vandtildeling. Smertebehandling er således ikke en erstatning for rettidig antibiotikabehandling og sygestier, men snarere et redskab til at reducere antibiotikaforbruget og forkorte restitutionsperioden.

Hvilke muligheder er der?
I Danmark er der registreret 4 smertestillende lægemidler til svin;

Finadyne®, Flunixin® og Metacam® hører til gruppen af NSAID (Non Steroide AntiInflammato-riske Drugs) og er velkendte præparater til injektion. På trods af store forskelle i deres kemiske opbygning, er der fælles træk i deres virkningsmekanisme. Præparaterne virker i hjernen og perifert i kroppen og er feberdæmpende, smertestillende og hæmmer betændelsesprocesserne lokalt i kroppen.

Præparaterne har vist sig særdeles effektive som et led i behandlingen af bl.a.:
·         Ledbetændelser
·         Klovskader, klovbylder
·         Farefeber (yverbetændelse, børbetændelse)
·         Lungebetændelser

Pracetam® er nyligt registreret til svin (og findes som premix). Produktet er direkte sammenligneligt med Panodil® og Pamol® til mennesker. Til forskel fra Finadyne®, Flunixin® og Metacam® udløses den feberdæmpende og smertestillende effekt udelukkende i hjernen og rygmarven. Der er ikke nogen nævneværdig betændelseshæmmende effekt lokalt i kroppen, og derfor heller ikke bivirkninger som mavesår og nedsat nyrefunktion, der kan forekomme ved brug af NSAID.
Da præparatet endnu er nyt, vil der i de kommende år blive indsamlet mange flere informationer om effektiviteten af Pracetam® til svin. Til mennesker er der imidlertid ingen tvivl om, at paracetamol øger velværet, appetitten samt reducerer feberen.

Undersøgelser i franske svinebesætninger har vist, at der er god effekt af Pracetam®:
·         Som febernedsættende middel i forbindelse med influenza, PRRS og farefeber (MMA)
·         Til PMWS-grise
·         Til fravænnede grise med stor belastning af smitstoffer (Bordetella, E. coli, mycoplasma)

Man kan desuden forestille sig at præparatet vil være velegnet;
·         Til søer som skal mere op at stå for at undgå skuldersår eller ømbenethed
·         Til polte omkring handelstidspunktet for at undgå ømbenethed
·         I sygestier for at øge velværet og ædelysten hos de grise, som er under antibiotika-behandling


 

Forfattere

Annette Bundgaard Bech Annette Bundgaard Bech
Svinedyrlæge

Elbækvej 31, Biersted, 9440 Åbybro
M: 21715287
E: ab@lvk.dk
 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !