Smittebeskyttelse og håndværkere


Endnu en gang er vi blevet bekræftet i hvor vigtigt det er, at regler omkring smittebeskyttelse præciseres og gøres helt klart for håndværkere og andet udefrakommende personale i staldene!

I dette tilfælde drejer det sig om en udvidelse af et sohold. Håndværker er i gang med at mure op til nyt forrum, der bliver bygget på den eksisterende løbestald. Håndværkeren har behov for at komme til et vindue, som naturligt kun kan åbnes indefra. Derfor tager han en direkte dør udefra og ind i stalden og hen til vinduet. Dette foregår uden skift af tøj og sko!

Ejeren opdager dette, og sender straks håndværkeren ud, samt desinficerer gangarealet med Stalosan. Der har altså ikke været direkte kontakt med nogen dyr i stalden, og håndværkeren har ikke hverken denne eller den foregående dag været i direkte kontakt med andre grise. Alligevel er episoden nok til at indføres betinget status.

Den betingede status medfører, at der efter 6 uger skal udtages:

- 20 Blodprøver til undersøgelse for: Ap2, Ap6 og PRRS

- 20 Kulsvaberprøver til undersøgelse for dysenteri

- 20 Næsesvaberprøver til undersøgelse for nysesyge

- 10 Skrabprøver til undersøgelse for skab.

Vi vælger tillige at udtage 20 Nul-prøver. Dette er blodprøver, som beviser hvordan sundhedsstatus er på smittetidspunktet. Dette kan lade sig gøre, da det er antistoffer og ikke bakterier eller virus der måles på i blodet, som tager noget tid om at dannes.

Selvom vi i dette tilfælde betragter smitteoverførslen fra håndværkeren som minimal og næsten umulig, ender det hele med at blive en både besværlig og dyr proces, som alle helst var foruden. Omkostningerne dækkes naturligvis af håndværkerens forsikring men konklusionen må være at havde håndværkerne været tilstrækkeligt orienteret om reglerne for smittebeskyttelse, så kunne hele denne sag været undgået!


 

Forfattere

Charlotte Johannessen Charlotte Johannessen
Svinefagdyrlæge

Badmintonvej 13, 9230 Svenstrup J
M: 21715298
E: cj@lvk.dk
 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !