Transportvilkår vækker frustration

06.03.2019
Transportvilkår vækker frustration

Transportvilkår vækker frustration

Skærpede transportvilkår og stramninger i gult kort-grænsen er højaktuelle emner i branchen. Chefdyrlæge Claus Heisel fik sat fokus på emnerne, da VKST i sidste uge samlede godt 250 producenter og ansatte i svineproduktionen.

TRANSPORTEGNETHED

Chefdyrlæge Claus Heisel, 
LVK fik taletid til at 
indvie de fremmødte om status 
på den aktuelle sag vedrørende
transportegnethed, da 
VKST tirsdag holdt årsmøde 
for svineproducenter i Sorø, 
hvor godt 250 producenter og
medarbejdere deltog.
- Vi er mange, der har oplevet 
en stor frustration her i 
2018 og igen i starten her af 
2019. Det, vi oplevede mange
steder, det var, at de grise 
I sendte afsted til slagtning 
i første omgang, de fik dels 
forskellige vurderinger rundt omkring fra embedsdyrlægerne, og dels oplevede vi en stramning af den måde, man ligesom vurderer det der bliver sendt afsted på. Det har givet anledning til stor frustration.
- Det har givet anledning til, at vi – jeg tror, det er os alle sammen – producenter, praktiserende dyrlæger og vognmænd,
mener, at der er behov for en diskussion af den her transportegnethed og mener, at der er behov for at få præciseret,
hvordan det her skal fungere. Der er også behov for at få en kalibrering af, hvad vi kan sende afsted og hvad vi ikke kan sende afsted. Det har mange af os været meget i tvivl om. Og så har vi set nogle regionale forskelle, påpegede Claus Heisel, der bemærkede at de i Nordjylland har oplevet nogle meget stramme regler, mens man andre steder i landet har kunnet slippe afsted med at levere dyrene, ligesom de plejede at gøre.
Ifølge dyrlægen er der ligeledes oplevet stramninger i samlestalde med eksportgrisene, hvor der er lavet nogle væsentligt skrappere retningslinjer, hvor alt skal sanktioneres, hvilket vil sige, at der skal laves en rapport på alle grise der kommer frem til samlestaldene.

Svaret fra ministeren
- Vi praktiserende dyrlæger har holdt et møde, hvor vi blev enige om, at der er behov for at få gjort noget ved det her. Vi lavede så det her åbne brev til ministeren, som I måske har set omtalt i pressen. Vi har også fået et svar fra ministeren, og det er ikke så opløftende, men måske heller ikke så overraskende. Men han (ministeren, red.) gentager, at der ikke er nogen ændring af reglerne – og det er vi sådan set også meget enige i, der er ingen ændring af reglerne. Men han siger også, at der ingen ændringer er i den måde, hvorpå embedsdyrlæger fortolker tingene på, og det er jo så det, vi ikke er enige i, for det er jo det, som vi har oplevet, understregede Claus Heisel.
Det, der nu er sket, er imidlertid mere positivt. Fødevarestyrelsen har nu inviteret til et møde, hvor de praktiserende dyrlæger kan møde op.
- Det, vi så håber på, det er, at vi så kan få en god dialog om, hvordan det her så skal fungere fremadrettet, og hvad det egentlig er for nogle retningslinjer, der gælder. For det er vi da lidt i tvivl om, påpegede Claus Heisel, der understregede, at der i hvert fald ikke skal herske tvivl om, at de praktiserende dyrlæger og andre organisationer, gør alt, hvad de kan, for at fastholde og fortsætte den faglige dialog, så det forhåbentlig bliver muligt igen at få sendt de grise afsted, som har nogle skavanker.
- Det kan ikke være rigtigt, at grise med bitte små sår eller en gris med en brok, der i øvrigt er en trivelig gris, ikke kan blive sendt til slagtning, fordi ingen tør sende dem afsted. Så den dialog den fortsætter, understregede dyrlægen.

Bragt i Effektivt Landbrug, tirsdag d. 5. marts 2019

>> KLIK HER for at læse hele artiklen <<


Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !