Vacciner virker ikke altid 100%

18.07.2013
Vacciner virker ikke altid 100%

Effekt af vaccination kan forstyrres af managementfejl i såvel diegivningsperioden som i tiden omkring fravæn-ning. Typiske fejl er stress i forbindelse med fravænning.

Andre faktorer kan være skader på immunsystem forårsaget af manglende foderoptag, fx ved mangelfuldt proteinoptag, eller som en følge af toxiner i foderet. Disse faktorer påvirker grisens immunforsvar og kan derved reducere effekten af vaccination.
I en ældre meddelelse, nr. 768, juni 1990, fra Statens Husdyrbrugsforsøg i Foulum, er immunforsvaret og miljøfaktorers ind��ydelse herpå undersøgt ved grise fravænnet ved henholdsvis 3 eller 5 uger...

 

KLIK HER og læs hele artiklem med Helle D. Kjærsgaard, Svinefagdyrlæge MBA, LVK
Bragt i Svine-expressen, juni 2013


 

Forfattere

 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !